Rei-Lux Benelux b.v.

inloggen

objecten

Meten aan vrijwel ieder object in de openbare ruimte

Als beheerder van de openbare ruimte draagt u de verantwoordelijkheid voor veel verschillende objecten, zoals lichtmasten, VRI installaties en portalen. Voor vrijwel al deze objecten is Rei-Lux in staat de veiligheid in kaart te brengen.

Bij sportverenigingen is vaak niet bekend wie verantwoordelijk is voor de lichtmasten: de gemeente of de sportvereniging. Toch moet ook bij deze lichtmasten worden nagegaan of ze geen gevaar vormen voor de veiligheid. Daarvoor kunt u ook terecht bij Rei-Lux.

Hieronder vindt u een overzicht van het type object waaraan wij metingen kunnen uitvoeren. Wilt u meer informatie of vrijblijvend een offerte aanvragen, neemt u dan contact met ons op.

Terug naar boven

ov-mast

OVL-masten

Verreweg de meeste stabiliteitsmetingen voert Rei-Lux uit aan lichtmasten. Voor lichtmasten zetten wij de statische 3D-meting en vervolgens de dynamische 3D-meting in. De Rei-Lux stabiliteitsmetingen zijn niet alleen geschikt voor stalen lichtmasten, maar ook voor masten van aluminium, hout, beton of gietijzer. Voor iedere mast- en materiaalsoort berekenen wij vooraf welke belasting aangebracht dient te worden voor een goede meting.

Terug naar boven

vri

Sportveldverlichting

Vrijwel alle sportvelden in Nederland zijn voorzien van verlichting, zodat
s avonds ook gesport kan worden. Sportveldverlichtingsmasten kunnen eveneens volgens de Rei-Lux meetmethode onderworpen worden aan een 3D-meting. Hiervoor wordt de dynamische 3D-rotatiemeting ingezet.

Terug naar boven

schijnwerpermasten

Schijnwerpermasten

Rei-Lux is in staat om schijnwerpermasten tot 75 meter hoogte te meten en te beoordelen op stabiliteit en veiligheid. Voor stabiliteitsmetingen aan hoge masten zetten wij de dynamische 3D-rotatiemeting in. Deze methode hebben we onder andere ingezet op de schijnwerpermasten van luchthaven Schiphol. Hierdoor heeft Schiphol de zekerheid dat de masten ook na jaren functioneren nog voldoen aan de gestelde eisen.

Terug naar boven

lichtmastreclame

Lichtmastreclame en vlaggen

Wilt u een reclamebord of vlag bevestigen aan een lichtmast? Rei-Lux kan voor u bepalen of de lichtmast deze extra belasting(-en) veilig aankan. Dit is onder andere afhankelijk van de hoogte, diameter en materiaaldikte van de mast. Door middel van een speciaal ontwikkeld rekenmodel in combinatie met de 3D-meettechniek, bepalen wij of de mast voldoende gedimensioneerd is. Zo kunt u er zeker van zijn dat de mast niet alleen op papier voldoet, maar ook in de praktijk.

Terug naar boven

gevelarmaturen

Gevelarmaturen

Ook voor objecten die aan gevels zijn bevestigd, kan Rei-Lux de stabiliteit van de verankering aan de gevel meten en bepalen. Dit geldt bijvoorbeeld voor gevelarmaturen. Aangezien gevelarmaturen niet op een fundatie in de grond staan, hebben wij hiervoor een apart meetprotocol ontwikkeld. Met behulp van de Rei-Lux meetunit voeren wij geleidelijk een toenemende verticale trekkracht uit op het object. Een laser, bevestigd aan de verlichtingsarmatuur en een 3D-camera registreren het gedrag van de verankering aan de gevel. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij de stabiliteit van het object afleiden.

Terug naar boven

spandraadverlichting

Muurankers (spandraadverlichting)

In veel stadskernen wordt gebruik gemaakt van spandraadverlichting. Voor de openbare veiligheid is het noodzaak te weten of de muurankers wel goed bevestigd zijn in de gevel. Rei-Lux heeft voor het meten van muurankers de solitairmeting ontwikkeld. Hierbij oefenen wij geleidelijk een trekkracht uit op het muuranker van de spandraadverlichting. Een 3D-recorder registreert vervolgens hoe het muuranker hierop reageert. Tevens voor het aanbrengen van feestverlichting aan spandraden, is het van groot belang vooraf te weten of de muurankers het extra gewicht van de feestverlichting aankunnen. O.b.v. de meetresultaten bepalen wij of het verantwoord is de spandraad extra te belasten.

Terug naar boven

brugleuningen_hekken_en_kunstwerken

Brugleuningen, hekken en balusters

Met behulp van een miniatuur meetmachine kunnen wij de stabiliteit van brugleuningen, hekken en balusters meten. Het meten van deze objecten is immers noodzakelijk om de veiligheid in de openbare ruimte te kunnen bepalen. Zo blijkt uit onze metingen dat een relatief hoog percentage brugleuningen, hekken en balusters onvoldoende gefundeerd is.

Terug naar boven

vri

VRI's en trammasten

Verkeersregelinstallaties (portalen en uitleggermasten), ANWB-bewegwijzeringsborden en vergelijkbaar verankerde objecten kunnen ook voor onveilige situaties zorgen. Door toepassing van de statische 3D-meting gevolgd door een dynamische 3D-rotatiemeting, kan Rei-Lux de status van het betreffende object meten en bepalen.

In diverse grote steden in Nederland en daarbuiten rijden trams. Deze trams maken via o.a. de bovenleiding gebruik van een systeem met trammasten. Ook op deze masten is de 3D-stabililteitsmethodiek van Rei-Lux toepasbaar. Door het uitvoeren van 3D-rotatiemetingen, is Rei-Lux in staat uitspraken te doen over de stabiliteit van de gemeten trammast. Rei-Lux verricht deze metingen voor diverse Europese vervoersbedrijven.

Terug naar boven

© Rei-Lux Benelux b.v. | Webdesign: Sean Vos