Rei-Lux Benelux b.v.

inloggen

meetapparatuur

De Rei-Lux meettechnieken

Rei-Lux past voor het bepalen van de stabiliteit van objecten vier verschillende meetmethoden toe. Alle meetmethoden zijn uitvoerig getest en gepatenteerd. De voor de meting benodigde tijdelijke belastingen waaraan wij de objecten blootstellen, bepalen we aan de hand van de EN40 norm. De Rei-Lux meetmethoden zijn daardoor gegarandeerd niet destructief.

Gedegen voorbereiding

Alle metingen starten met het invoeren van relevante objecteigenschappen in onze software. Op basis daarvan bepalen wij welke belasting wij bij de meting gaan aanbrengen.

Kwaliteit en veiligheid gegarandeerd

Voor het uitvoeren van de Rei-Lux stabiliteitsmetingen beschikt Rei-Lux Benelux over state-of-the-art meetapparatuur en ervaren meettechnici. Zo kunnen wij de kwaliteit en dus de veiligheid in de openbare ruimte na het uitvoeren van de Rei-Lux 3D-meetechniek garanderen.

Raadpleeg de digitale kaart voor het resultaat

Het resultaat van onze metingen verwerken wij in een digitale kaart die u na inloggen op onze website kunt raadplegen. Deze kaart geeft een overzicht van alle objecten met hun bijbehorende meetresultaten.

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende meettechnieken. Naast stabiliteitsmetingen is Rei-Lux ook in staat elektrische scans (one-stop inspectie) uit te voeren op lichtmasten. Dit doen wij conform de NEN-3140. Heeft u interesse in een meting en/of elektrische scan of wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op.

Terug naar boven

Statische 3D-meting

Rei-Lux gebruikt de statische 3D-meting voor het bepalen van de stabiliteit van verschillende soorten masten. Bij deze meting beoordelen wij de mast van onder het maaiveld tot 1.80 meter hoogte. Ook beoordelen wij separaat van de mast de fundatie. Om het object te kunnen meten, oefenen wij een zijwaartse van te voren berekende drukkracht uit op de mast. Na het bereiken van de gewenste drukbelasting, laten wij deze druk langzaam los, zodat de mast terugkomt in haar oorspronkelijke positie. Een 3D-camera registreert de verplaatsing, met een nauwkeurigheid van 1/1.000ste mm. Komt deze overeen met de te verwachten verplaatsing, dan is het object nog in goede conditie. Is dit niet het geval, dan kunnen wij uit de meetresultaten opmaken wat het gebrek is.

Terug naar boven

Dynamische 3D-meting

Een dynamische 3D-meting combineert Rei-Lux over het algemeen met een statische 3D-meting. Bij de dynamische 3D-meting meten wij het trillingsgedrag van het object. Dit doen wij door een zijwaartse druk uit te oefenen op het object en deze druk in één keer los te laten. De demping van de trilling die vervolgens ontstaat, bepaalt de conditie van de mast. Als een mast goed is, resoneert hij maar heel even. Als er een gebrek is, blijft de mast veel langer onregelmatig resoneren. Een 3D-camera registreert het trillingspatroon, waardoor wij mogelijke defecten aan het object kunnen vaststellen.

Terug naar boven

Dynamische 3D rotatiemeting

Bij hoge masten (14 – 50 meter) en VRI-portalen combineert Rei-Lux de statische 3D- methode met de dynamische 3D-rotatiemeting. Bij de dynamische 3D-rotatiemeting meten wij de frequentie van het object en de snelheid waarmee het object uit haar frequentie komt. Tijdens dit meetproces scannen wij de frequentie van het object van 0 tot 5 Hertz. Wij meten dit door een trommel met daarin een contragewicht aan de mast te bevestigen. Dit gewicht brengen wij in een draaiende beweging die steeds sneller gaat, tot 300 toeren per minuut. Een 3D-camera meet de frequentie van het object. Op basis van de meetresultaten bepalen wij of het object met alles wat eraan verbonden is, nog in goede conditie is.

Terug naar boven

solitairmeting

Solitairmeting

Ook het meten van muurankers is mogelijk met het gepatenteerde Rei-Lux 3D-meetsysteem. Zowel nog aan te brengen overspanningen als reeds aangebrachte muurverankeringen kunnen gemeten worden. Afhankelijk van de overspanning, de doorbuiging en het materiaal van de overspanning, wordt de meetbelasting bepaald. De meetapparatuur wordt aan het muuranker bevestigd. Vervolgens wordt er aan het muuranker een laser bevestigd. De laser wordt vervolgens gericht in de 3D-meetcamera, welke op het wegdek staat opgesteld. Aan het muuranker wordt een (handbediende) cilinder bevestigd, alsmede een trekkrachtmeter, een zogenaamde loadcell. Door middel van het met de hand bedienen van de hydraulische cilinder, wordt een geleidelijke trekkracht uitgeoefend op het muuranker van de gevel. Tijdens dit proces, registreert de 3D-camera, met een nauwkeurigheid van 1/1000ste mm, het gedrag van het muuranker, welke tevens wordt opgenomen door een 3D-recorder. Hierdoor kan de meting in slow-motion worden nagespeeld voor analyse doeleinden.

De meting is gegarandeerd niet destructief. Deze meting stelt u tevens in staat om na te gaan of de overspanningen geschikt zijn voor extra belasting. Denkt u daarbij aan feest- en of Kerstverlichting. Zo werkt Rei-Lux mee aan de veiligheid van uw installatie.

Terug naar boven

one-stop_inspectie

One-stop inspectie

Bij een elektrische scan openen wij het mastluikje en beoordelen wij de elektrische installatie. Wij kijken onder andere naar het aansluitblokje, de kwaliteit van de bedrading en de wijze waarop deze is bevestigd. De resultaten van de elektrische scan slaan wij op met behulp van GPS-coördinaten in de Rei-Lux database. Deze database kunt u raadplegen via onze website. Ook is het mogelijk om de resultaten inclusief foto’s over te zetten in het beheerprogramma van de opdrachtgever.

Terug naar boven

© Rei-Lux Benelux b.v. | Webdesign: Sean Vos